Bilde av elektriker

Vi leverer systemer for adgangskontroll

Vi leverer de fleste typer adgangskontroller til bruk både på flyplasser, sykehus, militære installasjoner, terminaler, industribygg og hoteller. Systemene vi tilbyr er automatiserte og synkronisert med dører, porter, heiser, bommer, sluser eller andre anordninger. For adgang brukes det vanligvis adgangskort og PIN-kode.

Vi produserer også ID-kort til bruk for de fleste adgangskontroller. Disse adgangskortene kan også tilpasses og kodes opp mot andre egendefinerte systemer, eksempelvis systemer for timeføring, kantine, kopimaskiner og printere.

adgangskontroll

 

KONTAKT OSS

 

Brannvern

Brannvern skal hindre at det oppstår brann. Hvis det ikke lykkes å forhindre branntilløp, skal brannvernet på en best mulig måte søke å begrense skade på liv og eiendom. Eiere og brukere av et bygg har det endelige ansvaret for at brannsikkerheten er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Rønning Elektro leverer brannvarslingsanlegg fra flere ulike leverandører, til alle typer bygg. De ulike anleggene tilpasses de respektive behov, og kan være alt fra standard brannvarslingsanlegg med røykmeldere, varmedetektorer og manuelle meldere, til mer avanserte løsninger. I bygg med ekstra stort sikkerhetsbehov er det vanlig å kombinere varsling med slukningsanlegg.

brannvarsling

 

Avtale om driftskontroll

Med avtale om driftskontroll, får du en dedikert tekniker som sørger for at sikkerhetssystemet fungerer som det skal 24 timer i døgnet - året rundt.  Alle hendelser blir loggført, sjekket og rapportert. De fleste sikkerhetssystemene vi installerer er fjerntilkoblet vår egen overvåkningssentral. I praksis betyr det at vi kan kan rette opp feil og gjøre justeringer umiddelbart.

La oss også legge til at vi er partner med Securitas på utførelse av service og vedlikehold i næringsbygg, samt for utbygging av nye anlegg. Rønning Elektro er et trygt valg med andre ord. Vi kan ta ansvaret for sikkerheten etter at vi har overlevert bygget. Vi har også kontroll på hvem som har adgang, og til hvilken tid. Dette styrer vi. Når folk slutter, er det vår oppgave å slette kodene på adgangskortene deres.

Prosjektleder

 

Kameraovervåking

I dag er det blitt vanlig å ty til kameraovervåkning av arealer som er utsatt for tyveri og skader. Med kameraovervåking kan du ha full kontroll, til enhver tid. Et kamerabilde lyver aldri og har en god preventiv virkning på både innbrudd og hærverk. Vi leverer systemer med enkelt brukergrensesnitt, der du får tilgang til kameraovervåkingen på alle de ulike digitale enhetene du ønsker å bruke, enten det er nettbrett eller mobil.

På tross av at vi lever i et av verdens tryggeste land, utsettes bedrifter og næringsbygg daglig for både hærverk og innbrudd. Sikring av personer, bygninger og områder er derfor avgjørende for den daglige tryggheten. Våre installatører ser det som sin plikt å kunne sitt fag for å gi deg og din bedrift den tryggheten dere behøver. Vi er også partner med Securitas for service, vedlikehold og utbygging av nye anlegg.

 

KONTAKT OSS