Telekommunikasjonmontør som installerer Fiber

Med øvrige komponenter mener vi den passive delen av tele- og datanettverket, slik som eksempelvis kabler, kontakter, plugger og patchepaneler.

Poenget er at du skal få utnyttet hardwaren din maksimalt, med alle de gode kvalitetene du forventer. På fagspråket kalles det for spredenett, og det er dette spredenettet som sørger for at alt det du har av data og elektroniske duppeditter kan snakke sammen - også trådløst. 

Rønning Elektro har kompetansen du trenger

Vi i Rønning Elektro har bred kompetanse på slike løsninger, som regel med fiberoptiske kabler som utgangspunkt. Poenget er at du får utnyttet hardwaren din maksimalt, med alle de gode kvalitetene du forventer. 

Visste du forresten at Rønning Elektro bygger ut og drifter fibernett for borettslag og større sameier over hele Nord-Jæren? Nå vet du det. Vi monterer også trådløse nettverk for utendørs bruk. 

Ta kontakt hvis du trenger å ruste opp nettverket der du bor eller jobber.

Dataromløsninger og UPS

Sammen med våre leverandører bygger vi skreddersydde datakube-løsninger for små og store bedrifter. En datakube omfatter alt som har med kjøling, UPS, overvåking av temperaturer i hver rack, samt i det interne spredenettet. I korte trekk vil det si at vi bygger et datarom i datarommet for å få en effektiv kjøling av servere.
 

Vi hjelper deg med å komme på nett

Vi utfører alle typer oppdrag innenfor antenne, parabol og kabel-TV. Rønning Elektro er utbygger og drifter for de største operatørene i Norge.

 

KONTAKT OSS

Ledninger