Profil

Totaltekniske Entrepriser 

Totaltekniske Entrepriser gjennomføres i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. TEQVA har som målsetting å kunne tilby fleksible løsninger. Som de tre store aktørene, har vi massive ressurser å bidra med, både for å få den kvalitet som ønskes på anlegget, og for å gjennomføre til avtalt tid.

Mange av dagens næringsbygg blir igangsatt uten leietakere. Løsningene som legges opp må derfor være svært fleksible og kunne skreddersys leietakerne etterhvert som de kommer inn i byggeprosessen. Kort vei til beslutningstaker, god dialog mellom partene og trygghet på at løsningene blir som avtalt, er punkter som verdsettes. TEQVA har som mål å være best på dette området. Og kundene, de får sin egen koordinator som tar seg av alt.


Totalteknisk service gjennom skreddersydde avtaler

Alle norske bedrifter er pålagt å ha serviceavtale med autorisert installatør. Og det er egentlig en god rutine. Da vet du at hele det tekniske anlegget fungerer som det skal, at du får maksimal uttelling hva både energi, kostnader og godt inneklima angår. Sammen med våre alliansepartnere har vi utviklet et servicekonsept som ivaretar absolutt alle tekniske funksjoner. Med en slik avtale får du en kontaktperson som koordinerer fagfolkene og sørger for at alt skjer i henhold til avtalen. La det også være sagt at vi tar service på alle sikkerhets- og alarmsystemer, der daglig drift og overvåking ofte er en del av pakken. Ta kontakt for uforpliktende tilbud på serviceavtaler.

 

KONTAKT OSS