Samlebilde portretter

Det er nettopp fokus på kundenes krav og høyt ambisjonsnivå som har hjulpet, og hjelper, oss frem til den bedriften vi har utviklet oss til å bli i dag. 

Rønningresepten er: Høy kompetanse, de beste tekniske løsningene og ikke minst tillit i markedet. 

Vår tilpasningsevne i forhold til kundenes krav har hele tiden inspirert oss til å se nye muligheter. Og sannelig har vi tatt noen sjumilssteg i riktig retning. Vår erfaring og kunnskap innen elektriske installasjoner, har igjen skaffet oss langsiktige kontrakter med kunder som vet å sette pris på kvalitet.


Jubileum
I 2022 kunne Rønning Elektro feire 86 år. En anselig alder selvsagt, men der stopper også alle andre sammenligninger med det å dra på årene. Vi er sprekere enn noen gang, slik vi egentlig har vært hele tiden.

Skal du henge med i vår verden må du ikke bare evne å følge den teknologiske utviklingen. Du må være i forkant, våge å utfordre og være på hugget etter nye løsninger. Det har vi sterke tradisjoner på her i Rønning, og det tror vi at kundene våre setter stor pris på også. Vi har både tillit og pondus, og har bygget oss et renommé vi er veldig stolte av. Slikt skjer ikke over natten, det tar år.

I dag er vi 160 medarbeidere. Vi har vokst fra å være en liten elektroentreprenør på hjørnet i Stavanger, til å bli et av de største selskapene i vår bransje.
 

100% totalteknisk
Sammen med Sig. Halvorsen og Energi & Miljø har vi etablert Teqva Total - et formelt samarbeid innen totaltekniske entrepriser. Store næringskunder hos oss forholder seg til én prosjektorganisasjon som ivaretar alle faser - fra planlegging og gjennomføring til overlevering og drift. Les mer Teqva Total sine sider.

TEQVA TOTAL

 

Ambisjonen om å alltid strekke oss litt lenger holder vi fremdeles beinhardt på. Gjennom den jobben vi gjør skal det aldri herske noen tvil om vår kompetanse, vår pålitelighet og høye arbeidsmoral hos hver eneste elektriker.