Produksjon av flere mel-produkter og frokostblandinger. Det nyeste av teknologi innen denne bransjen. Kontor, lager og produksjonsarealer i ett og samme bygg.