Ved innseilingen til Hillevågsvannet er det bygget 2 boligblokker med flotte leiligheter og felles garasjeanlegg i kjeller. Teqva leverer den totaltekniske pakken.