Bærekraft skal være en integrert del av vår strategi, våre verdier og holdninger og vår atferd - ja, det skal være del av hele vår kultur. Vi skal også være transparente og åpne for barrierer og utfordringer knyttet til bærekraft og hvordan vi kan bidra til løsninger. Hittil har bærekraft primært vært i fokus ved oppføring av nye bygg og anlegg. I tiden fremover vil bærekraftige løsninger innen drift og vedlikehold få like sterkt fokus.

 

Våre mål:

 • Teqva skal være en trygg og god arbeidsplass.
 • Alle selskapene i Teqva skal være miljøsertifiserte.
 • Vi skal redusere våre klimagassutslipp med 50 % innen 2030.
 • Teqva gruppen skal ha godkjentlærebedrifter i fremtiden.
 • Teqva gruppen skal bidra til likestilling i bygg og anleggsbransjen og hindre diskriminering.
 • Vi har i dag en bilpark på over 400 biler på tvers av alle selskapene i Teqva gruppen. Innen 2030 har vi et mål om at hele bilparken skal være elektrisk.

 

Ikoner Ikoner Ikoner Ikoner

Hvordan gjennomføre:

 • Felles etiske retningslinjer på tvers av Teqva
 • Tydelige krav til, dialog med og oppfølging av underentreprenører
 • En konsernmodell for miljøfyrtårn
 • Null utslipp av Co2 på egne firmabiler innen 2025.
 • Redusere energibruk i egne lokaler med X KWh.
 • Sette opplæring av lærlinger i system
 • Utdanne sterke faglige ledere
 • Følge læreplaner og kontinuerlig oppfølging
 • Redegjøre om faktisk tilstand for kjønns-likestilling og arbeid årlig i styre.
 • Systematisk plan for aktivitetsplikten