Teqva Gruppen bidrar til utslippsfrie byggeplasser

Gjennom produksjon av materialer og tekniske installasjoner i byggebransjen forekommer det vesentlige klimagassutslipp. Disse utslippene er knyttet til både import av materialer, sløsing av materialer og CO2 utslipp ved anleggstrafikk og persontransport til og fra byggeplass. Teqva Gruppen leverer tekniske installasjoner til bygg og jobber målrettet mot utslippsfrie byggeplasser.

 

Hvordan gjennomfører vi dette?

Vi skal gjennom god planlegging og bærekraftige valg redusere klimagassutslipp fra byggeprosessen. Dette gjør vi ved å transportere våre fagfolk til byggeplassen med fossilfri transport. Vi halverer vareleveranser til byggeplass og ber samtidig om fossilfri transport av varer. Vi sorterer avfall i henhold til kundens avfallsrutiner og tar vare på materialressurser som kan gjenbrukes i fremtiden. Et annet virkemiddel er vår LEAN filosofi for effektiv byggeprosess i samråd med våre kunder. Vi sørger for god internopplæring i LEAN metodikk og benytter the Teqva way for styring av prosjekt og rapportering av produksjonstid.

Ikoner