Rønning Elektro er autorisert elektroinstallatør og har godkjent elkomnettautorisasjon. Vi er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningslov. Godkjenning dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

I tillegg har vi en rekke kompetansebevis på våre ansatte som er relatert til spesialområder.

Spesialkompetanse innenfor områder brannalarm, kameraovervåkning, adgangskontroll, internkontrollør (Nemko) og termografi. 

Vi har også spisskomptanse på diverse SD-anlegg, herunder EM-system, Genesis, Saia mm. Vi har sertifiserte energirådgivere.

Vi har i en årrekke vært Miljøfyrtårnbedrift www.miljofyrtarn.no

Bilde av logoer til godkjenninger i Rønning Elektro