VI HOLDER OSS I FORM

Vi er en god gjeng som også liker å dyrke samholdet på mer sportslige arenaer. Det forsterker lagfølelsen og gir oss overskudd til å mestre travle arbeidsdager på en enda bedre måte. I dag har vi våre egne idrettslag innen både sykkel og fotball.
Rønning Elektro er kjent for sitt gode miljø og blide, serviceinnstilte medarbeidere. Det er mange faktorer som ligger bak en slik arbeidsplass. De sosiale arrangementene våre er kanskje noe av det festligste og mest oppbyggelige i så måte.  Hos Rønning Elektro har vi vår egen sosialkommité ; SOS.KOM.

Jevnlig arrangerer de sammenkomster av ulik karakter, enten avdelingsvis eller for hele selskapet. Noen ganger skjer det sammen med familie og barn, andre ganger i form av turer med kjærester og ledsager. Selv om vi er mange i Rønning, er vi en sammensveiset gjeng som samarbeider svært godt, og som tar vare på hverandre både i jobb og privat sammenheng.

Vi har også firmahytte åp Randøy.

-Keep on Running gjelder ikke bare for kundene,
men også for en god arbeidskamerat.