R%C3%B8nning_FB%20copy

Personvern i Rønning Elektro

Slik behandler Rønning Elektro personopplysninger
Vi er avhengige av tillit fra våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å ivareta ditt personvern. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet adresse, kontaktinformasjon og øvrige personopplysninger.

Innsamling av personopplysninger
Rønning Elektro behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon, fakturering og gjennom avtalene vi har inngått med våre kunder.

Vi innhenter som regel opplysningene direkte fra kunder.

Rønning Elektro informerer deg når det innhentes opplysninger om deg. Rønning Elektro er behandlingsansvarlig for disse opplysningene, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

I tilfeller hvor Rønning samler inn personopplysninger på oppdrag fra våre kunder, og slik sett opptrer som en databehandler på vår kundes vegne, vil det være vår kunde som har ansvaret for informasjonen til deg. Vi vil i slike tilfeller også kunne gi deg informasjon direkte, men da på oppdrag fra vår kunde.

Kundeundersøkelser
Når du har vært i kontakt med Rønning Elektro, kan vi spørre deg om hvordan opplevelsen din var. Da lærer vi mer om hvordan vi kan gi våre kunder enda bedre produkter og tjenester. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene kan vi også måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeadferd over tid.
Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Jobbsøker
eNår du søker en stilling i Rønning Elektro aksepterer du at vi registeret og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden din med de av våre ansatte som er involvert i rekrutteringen. Vi beholder søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss inntil søknadsprosessen er fullført. Ved å sende inn dine personlige opplysninger gir du ditt samtykke til behandling av de innsendte og senere innsamlende opplysningene. Vi ber deg som vil søke jobb hos oss om å sende oss minst opplysninger om navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv (CV).  Vi ber deg begrense ytterligere personopplysninger du regner som relevante for vurderingen av søknaden, for eksempel om kontaktinformasjon, familieforhold og interesser, i tillegg. I intervjuer stiller vi spørsmål for å avgjøre om jobbsøkeren passer til stillingen.

Utlevering av personopplysningerInternt i TEQVA
Internt i TEQVA har vi et felles kunderegister som er tilgjengelig for alle konsernselskapene. Formålet med dette konsernkunderegisteret er å gi kundene våre best mulig service, samt informasjon og tilbud om produkter og tjenester vi tilbyr. Konsernets felles kunderegister kan inneholde disse opplysningene om deg: 

• navn 
• kontaktopplysninger 
• hvilket selskap du er ansatt i 
• opplysninger om hvilket konsernselskap du er kunde i 
• hvilke tjenester og produkter du har avtale om 
• historikk over din kontakt med Rønning  

Behandlingsansvarlig 
Rønning Elektro er ansvarlig for personopplysningen som behandles. Dette kan for eksempel være opplysninger om egne ansatte, kontaktpersoner hos kunder og leverandører, privatkunder og andre forretningsforbindelser. Rønning Elektro har ansvaret for å overholde de pliktene som følger av reglene om personopplysninger.
Det daglige behandlingsansvaret har daglig leder Bård Skavland.

Databehandler 
Når det er Rønning Elektro sin kunde som er Behandlingsansvarlig har Rønning Elektro rollen som Databehandler. For dette formål er det inngått en Databehandleravtale mellom kunden og Rønning Elektro. Rønning Elektro har også inngått avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av Behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter

Innsyn 

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Forespørsler om ytterligere innsyn gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.
For ansatte i bedrifter som er kunder av Rønning Elektro vil adgang til innsyn fås via behandlingsansvarlig i bedriften du arbeider i. Dersom det via arbeidsgiver (Behandlingsansvarlig) bes om kopi av alle data registrert på den ansatte (adgangskort, bilde, videoovervåkning), gjøres det oppmerksom på at disse data da også kan være synlige for arbeidsgiver i denne prosessen.

Retting 
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om retting gjøres til Behandlingsansvarlig for opplysningene.

Sletting 
Rønning Elektro sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data.
Krav om sletting av opplysninger rettes til Behandlingsansvarlig. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne gjøres før denne minimumstiden er passert.

Google Analytics
Vi benytter Google Analytics til trafikkanalyse på www.ronning-el.no og tilhørende nettsteder. Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden: Google Analytics 

Personvernombud 
Vi har vurdert om personvernforordningen krever at vår Rønning Elektro skal ha personvernombud.
For de fleste kategorier av registrerte behandler vi stort sett alminnelige personopplysninger som navn, adresse, arbeidsgiver, epostadresse, telefonnummer o.l. Vi behandler enkelte sensitive opplysninger om ansatte.
Vi har konkludert med at vår bedrift ikke er underlagt krav om å ha personvernombud.