HISTORIE

Rønning Elektro har helt siden starten i 1936 vært hovedleverandør av elektriske installasjoner til store og små bygg i Stavanger Regionen. Vår årelange eksistens i bransjen har gitt oss solid erfaring, og god mulighet til å rådgi våre kunder til riktige løsninger.

Det er nettopp fokus på kundenes krav og høyt ambisjonsnivå som har hjulpet, og hjelper, oss frem til den bedriften vi har utviklet oss til å bli i dag. 

Rønningresepten er: Høy kompetanse, de beste tekniske løsningene og ikke minst tillit i markedet. 

Vår tilpasningsevne i forhold til kundenes krav har hele tiden inspirert oss til å se nye muligheter. Og sannelig har vi tatt noen sjumilssteg i riktig retning. Vår erfaring og kunnskap innen elektriske installasjoner, har igjen skaffet oss langsiktige kontrakter med kunder som vet å sette pris på kvalitet.