VI ER STOLTE AV Å VÆRE ET MILJØFYRTÅRN. DET GJØR OSS TIL EN ENDA BEDRE BEDRIFT.

miljofyrtaarnlogo_facebook-mo8wa6cg3ibv1ff5i055zlr9ciy5yxmyhdmqqbk8r4
Rønning Elektro er resertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Det betyr at vi gjør tingene våre riktig. Så har vi også jobbet målbevisst for å øke miljøeffektiviteten i alle ledd, gjennom hele verdikjeden. Vi er bevisste på vår egen ressursbruk og arbeider aktivt for å redusere utslipp og avfall. Vårt mål er å bidra til en bærekraftig utvikling ved å fokusere på miljøriktige produkter, redusere CO2 utslipp og fremme energisparende tiltak

Våre interne rutiner er i tråd med myndighetenes lovpålagte miljøkrav. Der ligger også helse, miljø og sikkerhet som sentrale føringer i planlegging og gjennomføring av alle våre aktiviteterNasjonal statistikk viser at miljøfyrtårnbedrifter oppnår bedre resultater, også når det gjelder sykefravær, gjenvinning av avfall og energiforbruk. Vi er stolte av å få være en del av det gode selskap. Vi er blitt en bedre bedrift på alle måter. Det slår også positivt ut for våre kunder.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn.