Sikker lading av hybrid- og elbil

Rønning elektro, Bate og Zaptec har inngått samarbeid om å tilby sikker lading av hybrid- og elbiler i boligselskap.
lading-i-felles

Samarbeid med Bate og Zaptec


Etter vellykket pilotprosjekt hos Borettslaget Tjensås III, er allerede nytt pilotprosjekt under utarbeidelse. Det er et tydelig behov for informasjon rundt temaet sikker lading. 

"Mange er ikke klar over at laderen de får når de kjøper el-bil er nødlader eller reiselader, og dermed ikke er beregnet for permanent bruk."


- Njål Njessa, spesialrådgiver forretningsførsel
 
Ladekladd

"Merk at produsenter av stikkontakter anbefaler ikke å lade elbiler med vanlig stikkontakt på grunn av brannfare!"

Tjens%C3%A5s
Flatkabel

Pilotprosjektet hos Borettslaget Tjensås III


Flere el-bileiere har opplevd brent støpsel når de har ladet bilen, og nettopp brannsikkerhet er en av grunnene til at Tjensås III ønsket å være med som pilotprosjekt.

Langs taket over parkeringsplassene, strekker det seg en skinne, fra denne kan el-bileiere hente seg strøm til å lade bilene sine. I dag er det seks el-biler i garasjen, men dersom det blir behov, kan samtlige bileierekoble seg på.

"Vi må tenke fremover for beboerne i borettslaget. El-bilene blir mer og mer synlige både i bybildet og i de politiske føringene.Det er tydelig at dieselbiler er på vei ut."


- Ottar Helland, styreleder Borettslaget Tjensås III

"Se vår demofilm som foklarer vår inovative smarte løsning, for borettslag og sameier. Dette er et system som enkelt realiserer infrastruktur til ladestasjon for alle beboere i et borettslag"