KEEP ON RUNNING

I 2022 er Rønning Elektro 86 år. En anselig alder selvsagt, men der stopper også alle andre sammenligninger med det å dra på årene. Vi er sprekere enn noen gang,
slik vi egentlig har vært hele tiden.
 
Skal du henge med i vår verden må du ikke bare evne å følge den teknologiske utviklingen. Du må være i forkant, våge å utfordre og være på hugget etter nye løsninger. Det har vi sterke tradisjoner på her i Rønning, og det tror vi at kundene våre setter stor pris på også. Vi har både tillit og pondus, og har bygget oss et renommé vi er veldig stolte av. Slikt skjer ikke over natten, det tar år.

I dag er vi 160 medarbeidere. Vi har vokst fra å være en liten elektroentreprenør på hjørnet i Stavanger, til å bli et av de største selskapene i vår bransje.
 

Etthundreprosent totalteknisk

Sammen med Sig. Halvorsen og Energi & Miljø har vi etablert TEQVA-gruppen - et formelt samarbeid innen totaltekniske entrepriser. Store næringskunder hos oss forholder seg til én prosjektorganisasjon som ivaretar alle faser - fra planlegging og gjennomføring til overlevering og drift.
Les mer på www.teqva.no

Ambisjonen om å alltid strekke oss litt lenger holder vi fremdeles beinhardt på. Gjennom den jobben vi gjør skal det aldri herske noen tvil om vår kompetanse, vår pålitelighet og høye arbeidsmoral hos hver eneste elektriker.

We keep on running, and running….

RØNNING ELEKTRO
DIN ELEKTRIKER I STAVANGER OG SANDNES