Intern-Teqqva-front

TEQVA - 100% totalteknisk

SIG.HALVORSEN + RØNNING ELEKTRO + ENERGI&MILJØ = TEQVA GRUPPEN

Bedriftene i TEQVA-Gruppen har i mange år satset på kvalitet innen egne fag og egen kjernevirksomhet.
Vi har målbevisst jobbet med å bli best på det vi er gode på - ventilasjon, rør, automasjon og elektro.

Nå, med tre ledende aktører innen de respektive tekniske fagene skal vi bli den
foretrukne leverandør på totaltekniske leveranser.

Sammen er vi dynamikk!

Les mer på TEQVA.no