VI GJØR BYGG SMARTERE OG MER ØKONOMISK,
BÅDE FOR NÆRINGSLIV OG DET OFFENTLIGE.

Her i Norge er vi storforbrukere av energi. Bare bygningsmassen vår står for 40% av det totale energiforbruket. Som nasjon har vi forpliktet oss til å ta grep og redusere dette med 20% frem mot år 2020.  For å nå disse målene, må vi ikke bare sørge for at det vi bygger nytt er så energieffektivt som overhode mulig. Vi må se på hele den eksisterende bygningsmassen. Når det kommer til stykket, er det kanskje der det er aller mest å hente.

Ser vi nærmere på kostnadsbildet i forbindelse med bygg og byggets levetid, så utgjør faktisk driftskostnadene hele 90 %, mens byggekostnaden bare 10%. I dette perspektivet sier det seg selv at gode tiltak for energieffektivisering vil slå særdeles gunstig ut.

I praksis handler det om å tilpasse løsninger etter byggets beskaffenhet og etter behov. Og vi ser alt i en sammenheng. Energikilder, produksjonslinjer, lys og varme, kjøling og ventilasjon – hele det tekniske anlegget. Vi gir deg gode og lønnsomme råd, tar ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Forholdet til energieffektivisering har alltid vært et viktig tema for oss. Er du usikker på hvor energieffektivt bygget ditt egentlig er, har vi måleinstrumenter for slikt. Og vi har regnestykker som vil gi deg svarene på hvor mye du kan spare ved å oppgradere med ulike tiltak.
Vi skal være den ledende leverandøren av automasjonsløsninger i vår region. Ved hjelp av ny og smart teknologi skal vi sørge for at samspillet mellom mennesker, bygg og maskiner blir mer velsmurt. Det handler om å gjøre hverdagen mer effektiv for optimal drift og driftsoppfølging. Det gir ikke bare miljøgevinster, men pleier også å slå hyggelig ut på bunnlinjen.

Rønning Elektro har et profesjonelt automatiseringsmiljø med stor tverrfaglig forståelse. Det bidrar til at våre kunder kan være trygge på at de får de riktige løsningene i forhold til det behovet de har. Et viktig element i den videre verdiskapningen vil det også være.

Vår automasjonsavdeling kan tilby automatiseringsløsninger for ulike formål, både innenfor industri, bygg og samferdsel. Og det er komplette løsninger som også omfatter elektro, mekanikk, hydraulikk og pneumatikk.
ronning_el_system-mllgpa9q3w67zbjvlgbuvln1haw40ezmyp4f12rk4g
Vi leverer automatikk og styringssystemer som binder sammen alle tekniske installasjoner og får dem til å virke sammen som en enhet. Ventilasjon, varme- og kjøleanlegg, energiproduksjonssystemer, lysanlegg etc. Det er hva vi kaller Sentral Driftskontroll-systemer (SD-anlegg eller BAS system). Med det kan energiressursene forvaltes riktig og optimalt, samtidig som inneklimaet ivaretas.

Og bare så det er sagt; Dagens SD-anlegg er både funksjonelle og brukervennlige.

Snakk med oss om dine behov, så prosjekterer vi løsningene og installerer etter alle kunstens regler. Dette er vi gode på.
TEQVA-gruppen.<br />
TEQVA er det nye navnet på samarbeidet mellom Rønning Elektro, Sig. Halvorsen og Energi & Miljø.

TEQVA-gruppen.
TEQVA er det nye navnet på samarbeidet mellom Rønning Elektro, Sig. Halvorsen og Energi & Miljø.

Rehab Totalteknisk.<br />
Vi er regionens mest slagkraftige kompetansehus innen elektro og automastjon.

Rehab Totalteknisk.
Vi er regionens mest slagkraftige kompetansehus innen elektro og automastjon.

Rehab Totalteknisk
Referanseprosjekt. <br />
Noen av byggeprosjektene vi har jobbet med i Stavangerregionen.

Referanseprosjekt. 
Noen av byggeprosjektene vi har jobbet med i Stavangerregionen.

Referansebygg
Sikkerhet<br />
Adgangskontroll, ID-kort og brannvern. 

Sikkerhet
Adgangskontroll, ID-kort og brannvern. 

Sikkerhet
Serviceoppdrag<br />
Totalteknisk entreprise og service

Serviceoppdrag
Totalteknisk entreprise og service

Serviceoppdrag
Møteromsteknologi<br />
Trådløse og brukervennlige møterom

Møteromsteknologi
Trådløse og brukervennlige møterom

Møteromsteknologi
Smartere bygg<br />
Vi gjør bygg smartere og mer økonomiske

Smartere bygg
Vi gjør bygg smartere og mer økonomiske

Smartere bygg
Data & fiber<br />
Dataromsløsninger og UPS. Antenne, parabol og kabel-Tv mm. <br />

Data & fiber
Dataromsløsninger og UPS. Antenne, parabol og kabel-Tv mm. 

Data & fiber