SIKKERHET PÅ ALLE NIVÅ

Vi har sentral godkjenning når det gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av alle typer sikkerhetsinstallasjoner. Kompetansen er komplett.
ronning_el_adgangskontroll-mllgmzjxeh0pdc7vuf8gimlh0gzpk3vo0kyrs8wpt8
Vi leverer de fleste typer adgangskontroller til bruk på flyplasser, sykehus, militære installasjoner, terminaler, industribygg og hoteller. Systemene er automatiserte og synkronisert med dører, porter, heiser, bommer, sluser eller andre anordninger. For aksess brukes det vanligvis adgangskort og PIN-kode.
kortproduksjon-1-mllizdiaz0jfp1n32weodbz8xt20luw4y9g2ujsb70
Vi produserer ID-kort til bruk for de fleste adgangskontroller. De kan også tilpasses og kodes opp mot andre egendefinerte systemer som for eksempel timeføring, kantine, kopi- og printere.
ronning_el_brannflasker-mllgn56yjh8fazzoxho7xl68ks7wuai21cvonwocrw
Brannvern skal hindre at det oppstår brann. Hvis dette ikke lykkes, skal det på en best mulig måte søke å begrense skade på liv og eiendom. Eiere og brukere har det endelige ansvaret for at brannsikkerheten er iht. gjeldende lover og forskrifter.

Vi leverer brannvarslingsanlegg av flere fabrikat, til alle typer bygg. Anleggene tilpasses de ulike behovene og kan være alt i fra standard brannvarslingsanlegg med røykmeldere, varmedetektorer og manuelle meldere, til mer avanserte løsninger. I bygg med ekstra stort sikkerhetsbehov er det vanlig å kombinere varsling med slukkeanlegg.
IMG_9110
Med avtale om driftskontroll, får du en dedikert tekniker som sørger for at sikkerhetssystemet lever og fungerer som det skal. 24 timer i døgnet.  Alle hendelser blir loggført, sjekket og rapportert. De fleste sikkerhetssystemene som vi installerer er fjerntilkoblet vår egen overvåkningssentral. I praksis betyr det at vi kan kan rette opp feil og endringer umiddelbart. La oss også legge til at vi er partner med Securitas på utførelse av service og vedlikehold i næringsbygg, samt i utbyggingen av nye anlegg. Tryggheten selv, med andre ord. Vi kan ta ansvaret for sikkerheten etter at vi har overlevert bygget.
Vi har kontroll på hvem som har adgang, til hvilken tid. Det styrer vi.
Når folk slutter, er det vår oppgave å slette kodene.
ronning_el_kamera-mllgnwga1o9qnow3ibgefwalsyhk1ii9t3srkxjxrg
I dag er det blitt vanlig å ty til kameraovervåkning av arealer som er utsatt for tyveri og skader. Da kan du ha full kontroll, til enhver tid. Et kamerabilde lyver aldri og har en god preventiv virkning på både innbrudd og hærverk. Vi leverer systemer med enkelt brukergrensesnitt, der du får oversikten på alle de digitale enhetene du ønsker å bruke, enten det er nettbrett eller mobil.
Innbrudd1-mfvwl290j6v8dxvmz845gq4ans66o3pbhh5ktnp5f0
På tross av at vi lever i et av verdens tryggeste land, utsettes bedrifter og næringsbygg daglig for både hærverk og innbrudd. Sikring av personer, bygninger og områder er derfor avgjørende for den daglige tryggheten. Våre installatører ser det som sin plikt å kunne sitt fag for å gi deg og din bedrift den tryggheten dere behøver. Vi er også partner med Securitas for service, vedlikehold og utbygging av nye anlegg.
TEQVA-gruppen.<br />
TEQVA er det nye navnet på samarbeidet mellom Rønning Elektro, Sig. Halvorsen og Energi & Miljø.

TEQVA-gruppen.
TEQVA er det nye navnet på samarbeidet mellom Rønning Elektro, Sig. Halvorsen og Energi & Miljø.

Rehab Totalteknisk.<br />
Vi er regionens mest slagkraftige kompetansehus innen elektro og automastjon.

Rehab Totalteknisk.
Vi er regionens mest slagkraftige kompetansehus innen elektro og automastjon.

Rehab Totalteknisk
Referanseprosjekt. <br />
Noen av byggeprosjektene vi har jobbet med i Stavangerregionen.

Referanseprosjekt. 
Noen av byggeprosjektene vi har jobbet med i Stavangerregionen.

Referansebygg
Sikkerhet<br />
Adgangskontroll, ID-kort og brannvern. 

Sikkerhet
Adgangskontroll, ID-kort og brannvern. 

Sikkerhet
Serviceoppdrag<br />
Totalteknisk entreprise og service

Serviceoppdrag
Totalteknisk entreprise og service

Serviceoppdrag
Møteromsteknologi<br />
Trådløse og brukervennlige møterom

Møteromsteknologi
Trådløse og brukervennlige møterom

Møteromsteknologi
Smartere bygg<br />
Vi gjør bygg smartere og mer økonomiske

Smartere bygg
Vi gjør bygg smartere og mer økonomiske

Smartere bygg
Data & fiber<br />
Dataromsløsninger og UPS. Antenne, parabol og kabel-Tv mm. <br />

Data & fiber
Dataromsløsninger og UPS. Antenne, parabol og kabel-Tv mm. 

Data & fiber