Rehab totalteknisk

Gjennom TEQVA-gruppen er vi Stavanger-regionens mest slagferdige kompetansehus innen
drift og vedlikehold av ventilasjon, rør, automasjon og elektro.
IMG_8740
Drift og vedlikehold av eldre bygninger har ikke gitt samme status og oppmerksomhet. Resultatet er et gigantisk vedlikeholdsetterslep, både når det gjelder infrastruktur og bygg. Rådgivende ingeniørers forening(Rif) har i sin gjennomgang antydet at dette etterslepet nå i 2015 er på hele 2600 milliarder.

Kanskje tiden er inne til å flytte penger fra investeringer til vedlikehold? Vi tror det.

Det er mye å gripe fatt i, både i offentlig og privat regi. Og vi er klar. Gjennom TEQVA erfaring og kompetanse er vi skodd for alle de små og store oppgavene som ligger foran oss. Det være seg omrigging av kontorlokaler, oppgradering av sykehus og skoler. For å nevne noe. Når alt kommer til alt, så dreier det seg om å ta vare på det vi har sammen.

Fordi det er verdifullt, også for neste generasjon.