HINNA PARK

En helt ny bydel ved Gandsfjorden der vi har vært med helt fra oppstarten av i 2003, med Viking Stadion som det første prosjektet. Deretter har bydelen blitt utviklet med store boligkomplekser, kjøpesenter og kontorblokker. I dag fremstår Hinna Park som en urban og fremtidsrettet bydel, også med egen togstasjon og kort vei til bykjernene i Stavanger og Sandnes. Og vi har hatt en finger med i de fleste byggeprosjektene, prosjektert og rigget med alle tenkelige hypermoderne tekniske installasjoner.  Stadionanlegget, kjøpesenteret, kontorblokkene A, B, C, D og E, pluss kontorblokkene Kanalpiren, Fjordpiren og Sea View. Dessuten har vi bygget opp et eget energi- og datasenter for store deler av bydelen. Dette drifter vi daglig med en fast stab som også har ansvaret for alt vedlikeholdet av adgangskontroller, sikkerhetssystemer, produksjon av ID-kort og så videre.
Sea View er en av de siste boligblokkene som er reist i Hinna Park. Sammen med våre alliansepartnere har vi hatt ansvaret for hele den totaltekniske entreprisen. Og folk er fornøyde. Moderne installasjoner sparer ikke bare energi, de gjør hverdagen enklere.