intern-teqqva-front

TEQVA - 100% totalteknisk

SIG.HALVORSEN + RØNNING ELEKTRO + ENERGI&MILJØ = TEQVA GRUPPEN

Bedriftene i TEQVA-Gruppen har i mange år satset på kvalitet innen egne fag og egen kjernevirksomhet.
Vi har målbevisst jobbet med å bli best på det vi er gode på - ventilasjon, rør, automasjon og elektro.

Nå, med tre ledende aktører innen de respektive tekniske fagene skal vi bli den
foretrukne leverandør på totaltekniske leveranser.

Sammen er vi dynamikk!

Les mer på TEQVA.no
Ring 51 82 80 00
Bestill Elektriker